Önümler

 • Enjamda NTI NORMAL TIZLIK

  Enjamda NTI NORMAL TIZLIK

  Goýmalar

  importyň dürli görnüşleri we hytaý rapier dokalýar.

  VAMATEX dokma, SOMET dokma, SMIT dokma, PICANOL dokma, ITEMA dokma, PANTER dokma, RIFA dokma, TAITAN dokma, KINGTEX dokma, CTM dokma, WANLI dokma, ETC ýaly

  Spesifikasiýa

  Çep + HUKUK, Çep + MERKEZ ++ HUKUK

  Iň ýokary tizlik

  430RPM

  Matalar

  Pagta, ýüň, iň erbet aýna süýüm, zygyr, ýüpek, kassir, metal sim we ş.m.

  Gurnamak:

  Dürli dokma üçin dürli esasly kostýum.

  Saýlaw zolagynyň giňligi

  MAX: 20 mm, IKINJI: 15 mm, STANDARD: 11 mm, MIN: 8 mm, ECörite: 6 mm

 • Enjamda iň pes tizlik

  Enjamda iň pes tizlik

  Goýmalar

  Hytaýyň kiçi raper dokalýan enjamlary üçin ýörite görnüş.

  747, 736, 788 ýaly

  Spesifikasiýa

  Çep + HUKUK, Çep + MERKEZ ++ HUKUK

  Iň ýokary tizlik

  300 RPM

  Matalar

  Pagta, ýüň, iň erbet aýna süýüm, zygyr, ýüpek, kassir, metal sim we ş.m.

  Gurnamak

  Dürli dokma üçin dürli esasly kostýum.

  Saýlaw zolagynyň giňligi

  MAX: 20 mm, IKINJI: 15 mm, STANDARD: 11 mm, MIN: 8 mm, ECörite: 6 mm

 • Enjamda ýokary tizlikli HTI

  Enjamda ýokary tizlikli HTI

  Goýmalar

  importyň dürli görnüşleri we hytaý rapier dokalýar.

  “PICANOL TYPE LOOMS” üçin ýörite dizaýn kostýumy.

  Spesifikasiýa

  Çep + HUKUK, Çep + MERKEZ ++ HUKUK

  Iň ýokary tizlik

  550RPM

  Matalar

  Pagta, ýüň, iň erbet we ş.m.

  Gurnamak

  Dürli dokma üçin dürli esasly kostýum.

  Saýlaw zolagynyň giňligi

  MAX: 20 mm, IKINJI: 15 mm, STANDARD: 11 mm

 • “ATI” howa gämisi enjamda

  “ATI” howa gämisi enjamda

  Goýmalar

  howa uçarlarynyň dürli görnüşleri.

  TSUDAKOMA howa reaktiw dokma enjamy, TOYOTA howa reaktiw dokma enjamy, PICANOL howa reaktiw dokma enjamy, RIF TAITAN howa reaktiw dokma enjamy, ETC

  Spesifikasiýa

  Çep + HUKUK, Çep + MERKEZ ++ HUKUK 

  Iň ýokary tizlik

  550RPM

  Matalar

  Pagta, ýüň, iň erbet we ş.m.

  Gurnamak

  Dürli dokma üçin dürli esasly kostýum.

  Saýlaw zolagynyň giňligi

  MAX: 20 mm, IKINJI: 15 mm, STANDARD: 11 mm

 • LB-III LABEL dokma maşynlary

  LB-III LABEL dokma maşynlary

  ·Jal

  STAUBLI-SX 1152/2304

  Kinematika:Optimallaşdyrylan hereket edýän bölekler ýokary tizlikde dokamagy üpjün etmek üçin takyk deňagramlaşdyrylýar we oýnamazdan baglanyşýar

  Balansly gollanma:Bu ýokary derejeli ýaraglar we iňňe podşipnikleri, pyçak çarçuwalarynyň ajaýyp çyzgysyny üpjün edýär we enjamyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar.

  Düzediş:Dokma fabriginiň optimal netijeliligini goldamak üçin çalt aňsat düzediş

  Modul:Çalt baglanyşykly M6.2B modul

  Elektrik gözegçiligi:JC7 gözegçilik ediji

  Toplumlaýyn dizaýn

  Jübüt optimizasiýasy üçin ýörite süzgüçler

  Elektron ýalňyş selvedge hereket sazlamalary

  güýçlendirilen anyklaýyş

 • LB-II LABEL dokma maşynlary

  LB-II LABEL dokma maşynlary

  ·Jal

  STAUBLI-DX 1152/2304

  Kinematika:Optimallaşdyrylan hereket edýän bölekler ýokary tizlikde dokamagy üpjün etmek üçin takyk deňagramlaşdyrylýar we oýnamazdan baglanyşýar

  Balansly gollanma:Bu ýokary derejeli ýaraglar we iňňe podşipnikleri, pyçak çarçuwalarynyň ajaýyp çyzgysyny üpjün edýär we enjamyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar.

  Düzediş:Dokma fabriginiň optimal netijeliligini goldamak üçin çalt aňsat düzediş

  Modul:Çalt baglanyşykly M6.2B modul

  Elektrik gözegçiligi:JC7 gözegçilik ediji

  Toplumlaýyn dizaýn

  Jübüt optimizasiýasy üçin ýörite süzgüçler

  Elektron ýalňyş selvedge hereket sazlamalary

  güýçlendirilen anyklaýyş

 • LB-I LABEL dokma maşynlary

  LB-I LABEL dokma maşynlary

  ·Jal

  GES 1152/2304

  Kinematika:Örän berk ikitaraplaýyn kamera tarapyndan dolandyrylýar

  Balansly gollanma:Deňagramsyz ýükleri ýok edýän we titremesiz işläp bilýän deňagramly göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylan

  Düzediş:Gaty ýokary göteriş mehanizmi, goldaw gurluşy we ýokary tizlikde kadaly işläp bilýän iňňäni saýlamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan

  Modul:Çalt baglanyşykly M5 moduly

  Elektrik gözegçiligi:ZJ-III gözegçilik ediji

  JC5 we EP ikisi üçin hem işläp biler

  Dizaýny saklamak üçin ýokary ýat

  Mukdar belligini düzüp, ýetenden soň, soň saklap bilersiňiz

  Indiki dizaýn awtoulagyny dowam etdirip biler

  Ters dizaýn

 • GJY elektron quakkard enjamy

  GJY elektron quakkard enjamy

  • Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  Dişli hereketlendiriji ulgam

  Simpleönekeý pyçagyň beýikligini sazlamak - sazlamak usuly we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamy.

  -Kiçijik ululykdaky zawod üçin ýörite beden çarçuwasy.

 • Elektron quakkard enjamy

  Elektron quakkard enjamy

  • Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  - Gaty berk ikitaraplaýyn kamera bilen sürülýär

  -Min tehniki hyzmaty

  - highokary takyklygyň, ýokary intensiwligiň we ýeňil agramyň artykmaçlyklaryny öz içine alýan çarçuwaly dizaýn bilen

  - Deňagramsyz ýükleri ýok edýän we titremesiz işläp bilýän deňagramly göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylan.

  - Pyçagyň beýikligini sazlamagyň ýönekeý usulyny we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamyny kabul etmek

  -Gaty ýokary göteriş mehanizmi, goldaw gurluşy we ýokary tizlikde kadaly işläp bilýän iňňäni saýlamak ulgamy bilen üpjün edildi

 • DL_DLS

  DL_DLS

  ·Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  - Iki gezek zynjyr ulgamy

  - Pyçagyň beýikligini sazlamagyň ýönekeý usulyny we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamyny kabul etmek

  - Gaty göteriji mehanizm, goldaw gurluşy we oňat işläp bilýän iňňäni saýlamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.

 • BZ-II selvedge quakkard

  BZ-II selvedge quakkard

  Sürüji ulgamy

  Geçiriş mehanizminiň ýörite işlenip düzülen dürli görnüşli dokma modelleri üçin amatly

  sinhron guşak

  Garaşsyz servo hereketlendiriji, kodlaýjy tarapyndan sazlanan dokma bilen takyk sinhron

  Iň ýokary tizlik: 1000rpm

  Tersine görnüşi: ýörite döredilenBahartersine, ýokary tizlik üçin amatly

  Dolandyryjyulgamy:arassa, ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat

  Uýgunlaşdyrylan dokma önümleri: her dürlirapier dokma,taslamadokma,howa reaktiw dokma enjamy, suw uçarydokma we gatnaw dokma

  Mata ulanylyşy: dokalýan dokma we bellik we her dürli tekiz matalaryň, terri matalaryň we senagat matalarynyň nyşany;

  Işleýiş aýratynlygy: goşa göteriji doly dökmek, çybyk sürmek, paralel dökmek

 • GS900 mugt uçýan gylyç ibermek we almak

  GS900 mugt uçýan gylyç ibermek we almak

  : Agdaýy: Täze

  Kepillik: 6 aý

  Ulanylýan pudaklar: Dokma

  Agramy (G):64gIbermekGripper-GS900

  49g (kabul etmekGripper-GS900

  L * W * H (mm187 * 28 * 14mm (IberýänGripper-GS900)

  213 * 22 * ​​12mm (AlmakGripper-GS900)

  Marketing görnüşi: esbaplar

  Gelip çykan ýeri: Şanhaý, Hytaý

  Marka ady: ZHONGJIAN

  Ulanmak: Dokma

  Görnüşi: Gripper

  Material: metal

  Programma: Dokma enjamlary

  Kepillik hyzmatyndan soň: Onlaýn goldaw

  Üpjünçilik ukyby100ylda 100 toplum / toplum

  Gaplamak we eltip bermekPort

  HANGHAI, NINGBO

  GS900 mugt uçýan gylyç ibermek we almak

123456Indiki>>> Sahypa 1/8